inval.jpeg

In Nederland zijn zo’n 62.300 schoolgaande kinderen en jongeren hoogbegaafd. Gelukkig is er veel extra inspanning in het onderwijs om hoogbegaafde kinderen en jongeren te helpen. Toch blijken hoogbegaafde kinderen en jongeren een risicogroep in het onderwijs. Voor 0,4% van de leerlingen is er geen passend onderwijs, door problematiek rondom hoogbegaafdheid. INVAL! ontwikkelt een antwoord voor deze groep leerlingen: uitgaan van eigen kracht! Vanaf het begin zijn jongeren betrokken bij de ontwikkeling van INVAL! De INVAL!shoek van de jongeren. Inmiddels zijn er diverse INVAL! trajecten gestart en zijn ook de eerste trajecten afgerond. zie www.stichtinginval.nl

Hetteke’s rol bij INVAL!:

-probleemherkenner

-ontwikkeling aanbod vanuit de vraag van de jongeren

-innovatie van het zorgmodel dat bij deze groep over het algemeen wordt ingezet

-praktische ontwikkeling van het concept

Contact over INVAL! ?

Name *
Name